Dirigent Acoustics kontinualno vrši istraživanje i razvoj u traganju za novim dometima i krajnjim granicama u oblasti akustike i audio tehnologija. Činjenica je da je naučni pristup jedini ispravan i jedini koji može da obezbedi boljitak, a upravo nam naučni pristup problemima obezbeđuje vodeću ulogu na tržištu.

 

Grafenski mikrofon

Pre godinu dana započet je projekat "Grafenski mikrofon" u saradnji sa Institutom za fiziku Beograd. Ovo je jedan od prvih audio uređaja zasnovanih na grafenu (prvi veliki membranski mikrofon).

Skalirani model naše grafenske membrane debljine 1mm imao bi prečnik 1km!

 

 

TAKTONS konferencija

Prva TAKTONS konferencija održana je 2011. godine u Novom Sadu. Tokom 2013. godine, Srpska AES sekcija i Taktons Takmičenje profesionalnih snimaka, ponovo su ujedinili energije u cilju organizovanja kombinovanog profesionalnog audio događaja na Fakultetu tehničkih nauka FTN i na obližnjoj radio-stanici u Novom Sadu (za snimanje takmičenja i profesionalnu audio izložbu). Srpska AES sekcija nastavila je da povećava broj radova i priručnika koji su predstavljeni na FTN-u. Konferencije koje su održane prvog dana Tehničkog programa uključivale su radove o zvuku i akustici (prvim i drugim delom predsedavao je prof. Petar Pravica), ozvučavanju i glasnoći, zajedno s poster sesijom (kojom je predsedavao Dejan Todorović). Drugi dan posvećen je prezentovanju radova posvećenih govornim tehnologijama (kojim su predsedavali Peter Nagi i Branislav Gerazov), nakon čega je održan okrugli sto o govornim tehnologijama (kojim je predsedavao prof. Dr Vlado Delić).

 

Taktons Takmičenje profesionalnih snimaka, koje je centralni deo 14. Taktons-a, pokrivalo je 14 kategorija snimaka (Jazz, popularna muzika, klasika, itd., sa ili bez publike), sa žirijem sastavljenim od stručnjaka za snimanje zvuka uglavnom iz audio i audio vizuelne industrije širom Srbije, ali i šire (Mađarska, Slovenija, Rumunija, Hrvatska, Makedonija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina). Liste pobednika ovog takmičenja, kao i prethodnih, možete videti na internet stranici www.taktons.com

Istraživački radovi

Dirigent Acoustics se konstantno usavršava. Na dnu stranice nalazi se lista objavljenih stručnih radova.

Kontakt

DIRIGENT ACOUSTICS DOO

Addresa: Mažuranićeva 29/9

11000 Beograd, Srbija

T: +381 11 28 50 601

M: +381 63 278 841

info@dirigent-acoustics.co.rs

All Papers
I.Salom, V.Čelebić, M.Milovanović, D.Todorović, J.Prezelj, „An Implementation Of Beamforming Algorithm On FPGA Platform
         with Digital Microphone Array“, 138th AES Convention Warsaw May 7-10, 2015.
M.Milanović, V.Čelebić, I.Salom, J.Prezelj, D.Todorović, „ Design and realization of FPGA platform for real time acoustic signal acquisition
           and data processing", Telecommunications Forum Telfor (TELFOR), 22nd. IEEE, p. 741-744., Nov 2014.
S.Trailovic, L.Berbakov, D.Todorovic, V.Ristic, N.Nenadic, I.Salom, „Evaluation of different AAC codec realizations for arm architectures"
          Telecommunications Forum Telfor (TELFOR), 22nd. IEEE, p. 869-872, Nov 2014.
D. Todorović, V. Čelebić, M. Stanojević, M. Radosavljevic, Y. Kontoulis, „Εφαρμογή του προτύπου EN 12354: Λογισμικό Knauf Sound Insulation (KSI)"
          XX Ακουστική 2014, Θεσσαλονίκης, στις 20 και 21 Οκτωβρίου 2014.
I.Salom, V.Čelebić, M.Milovanović, D.Todorović, M.Radosavljević, J.Prezelj, „An FPGA Implementation of Beamforming Algorithm
          with Digital MEMS Microphones“, 6th International Scientific Conference on Defensive Technologies OTEH, Belgrade, October 9-10, 2014.
D.Todorović, I.Salom, Dj.Jovanović, A.Matković, M.Milićević, M.Radosavljević, „Graphene Microphone“, 136th AES Convention, Berlin,
          April 26-29, 2014.
D.Todorović, M.Lekić, "Auralization of Sound Insulation", 2nd International Acoustics and Audio Engineering Conference TAKTONS 2013,
          Novi Sad, Nov 13-16. 2013.
I.Salom, M.Mijić, D.Todorović, V.Čelebić, J.Gajica, „Acoustic Wave Propagation in Instrument Transformer - Simulation and Measurement
          Results Analysis“, 2nd International Acoustics and Audio Engineering Conference TAKTONS 2013, Novi Sad, November 13-16. 2013.
D.Todorović, I.Salom, Đ.Jovanović, A.Matković, M.Milićević, "Prospects of Graphene in Acoustics and Audio-Technology",
          2nd International Acoustics and Audio Engineering Conference TAKTONS 2013, Novi Sad, November 13-16. 2013.
I.Salom, D.Todorović, V.Čelebić, J.Gajica, M.Mijić, „Analysis of Acoustic Wave Propagation in Laboratory Model of Instrument Transformer“,
          XXI Telfor, Sava Centar, Beograd, Nov 2013.
S.Krstić, D.Todorović, M.Milošević, "Merenje i analiza karakteristika usmerenosti frule", LVI ETRAN konferencija, Zlatibor, jun 2013.
M.Lekić, D.Todorović, I.Ristanović, "Uporedna analiza dva algoritma za modelovanje zvučnog polja u prostorijama", LVI ETRAN konferencija,
          Zlatibor, jun 2013.
M.Mihajlović, D.Todorović, „Uticaj impulsnog odziva prostorija za reprodukciju na objektivne parametre električne muzike“, XX Telfor,
          Sava Centar, Beograd, November 2012.
D.Todorović, M.Mihajlović, I.Ristanović, M.Lekić, „Vreme reverberacije i raspodela zvučnog polja u prostorijama na niskim frekvencijama“,
          XX Telfor, Sava Centar, Beograd, Nov 2012.
Miomir Mijić, Dragana Šumarac Pavlović, Dejan Todorović, Ana Radivojević, „Sound insulation between dwellings in existing housing stock
          in Serbia“ , EURONOISE 2012, Prague, 10-13 June 2012
Dejan Todorović, Draško Mašović, Miomir Mijić, Dragana Šumarac Pavlović, „Sound Level Difference at Source and Receiver Side
          of Homogenous Partition at Low Frequencies“, EURONOISE 2012, Prague, 10-13 June 2012
Draško Mašović, Dejan Todorović, Miomir Mijić, Dragana Šumarac Pavlović, „Relation between the sound level inside a rectangular room
          and on its walls at low frequencies“, EURONOISE 2012, Prague, 10-13 June 2012
M.Mihajlović, D.Todorović „Normalizacija glasnosti programskih materijala“, XIX TELFOR, Sava Centar, Beograd, 22-24. November 2011.
D.Todorović, M.Mihajlović, „Softver za monitoring glasnosti“, Prva međunarodna konferencija TAKTONS 2011, Novi Sad, 11-12.11.2011.
M.Mihajlović, D.Todorović „Deskriptori glasnosti različitih programskih materijala“, Prva međunarodna konferencija TAKTONS 2011,
          Novi Sad, 11-12.11.2011.
M.Mihajlović, D.Todorović, I.Salom  “Speech Signal Loudness of Professional Television Announcers ”, Forum Acusticum 2011,
          Aalborg Denmark, 27. June - 1. July 2011.
M.Cvijović, D.Todorović  “Loudness krest faktor signala govora ”, LIV ETRAN konferencija, Banja Vrućica, Teslić, BiH 6-9. jun 2011.
D.Todorović, N.Popović “Analiza faktora buke drumskog saobraćaja na primeru autoputa kroz Beograd”, LIV ETRAN konferencija,
          Banja Vrućica, Teslić, BiH 6-9. jun 2011.
M.Mihajlović, D.Todorović, I.Salom “Analysis of Parameters of the Speech Signal Loudness of Professional Television Announcers”,
          130th AES Convention London May 13-16, 2011.
M.Cvijović, D.Todorović  “Analiza audio signala I programa RTS-a primenom dva algoritma za odredjivanje glasnosti”, LIII ETRAN konferencija,
          Donji Milanovac, 7-11. jun 2010.
D.Todorović,  M.Cvijović “Analiza glasnosti emitovanog programa Radio Beograda tokom 24 sata”, LIII ETRAN konferencija,
          Donji Milanovac, 7-11. jun 2010.
D.Todorović, “Iskustvo u primeni softvera za modelovanje buke”, XVII TELFOR, Sava Centar, Beograd 2009.
D.Todorović, “Ekvalizacija odziva monitorskih zvučnika u tehničkim režijama ”, LIII ETRAN konferencija, Vrnjačka Banja, 15-18. jun 2009.
D.Todorović, “Effect of Head Covers on Directivity Pattern of the Artifical Head”, Acoustics’08 Paris,  30 June–4 July 2008.
M.Cvijović, D.Todorović, “Objektivna analiza jedne hardverske realizacije algoritama za prenos audio signala ISDN linijom”,
          XV TELFOR, Sava Centar, Beograd 2007.
I.Salom, D.Todorović, Lj.Milić, „The Influence of Impulse Response Length and Transition Bandwidth of Magnitude Complementary
          Crossovers on Perceived Sound Quality“, J. Audio Eng. Soc., Vol. 56, No. 11, 2007 November
M.Cvijović, D.Todorović, “Promene u zvuku hora u zavisnosti od broja pevača”, LI ETRAN konferencija, Herceg Novi, 4-8. jun 2007.
I.Đukić, D.Todorović, “The Influence of Impulse Response Length and Transition Band Width of Magnitude Complementary Loudspeaker
          Crossover on Perceived Sound Quality”, 120th AES Convention Paris may 20-23, 2006.
I.Đukić, D.Todorović, Lj.Milić, “Analiza uticaja faznog izobličenja i širine prelazne zone zvučničke skretnice na kvalitet zvuka”, L ETRAN konferencija
          Elektronski zbornik radova, tom II, str. 422-425 ISBN: 86-80509-59-0, Beograd, 6-8. jun 2006.
D.Todorović, “Uticaj pokrivača glave na usmerenost govornika”, XLIX ETRAN konferencija, Budva, 12-17. jun 2005.
I.Đukić, D.Todorović, D.Novković, “Verifikacija parametara prostorne akustike 5.1 studija dobijenih softverskim modelovanjem”,
          XII TELFOR, Sava Centar, Beograd 2004.
D.Todorović, P.Pravica “Akustičko projektovanje pomoću računara”, rad po pozivu, XIX Noise and Vibration konferencija,
          Niš 14-15.okt. 2004. invited paper
D.Novković, I.Đukić, D.Todorović “Dizajn školskog multimedijalnog studija VETŠ – opremanje studija”, XLVII ETRAN konferencija,
          Čačak, 7-10. jun 2004.
D.Todorović, I.Đukić, D.Novković “Dizajn školskog multimedijalnog studija VETŠ – akustički dizajn”, XLVII ETRAN konferencija,
          Čačak, 7-10. jun 2004.
D.Todorović, P.Pravica, “Primena softverskog modelovanja zvučnog polja”, XI TELFOR, Sava Centar, Beograd 2003.
D.Todorović, I.Đukić, M.Mijić, “Alternativne metode generisanja zvuka”, Internacionalni časopis Nauka, tehnika, bezbednost, Beograd 2003.
D.Todorović, “Spektralna analiza srpskog tradicionalnog pevanja na bas”, XLVII ETRAN konferencija, Herceg Novi, 2-6. jun 2003.
D.Todorović, I.Đukić, M.Mijić, “Alternativne metode generisanja zvuka II – Elektroakustički pretvarači sa indirektnim dejstvom”,
          X TELFOR, Sava Centar, Beograd 2002.
I.Đukić, D.Todorović, M.Mijić, “Alternativne metode generisanja zvuka I – Elektroakustički pretvarači sa direktnim dejstvom”,
          X TELFOR, Sava Centar, Beograd 2002.
D.Todorović, “Harmonijska izobličenja kod bas refleksa i pasivnog radijatora”, XLVI ETRAN konferencija, Banja Vrućica, Teslić, BiH 2002.
D.Todorović, G.Todorović “Elektrodinamčki zvučnik sa duplim kalemom”, XLV ETRAN konferencija – Akustika, Aranđelovac 2001.
Z.Todorović, D.Todorović, “Izračunavanje anomalnog magnetskog momenta elektrona”, XLIV ETRAN konferencija,
          Soko Banja, 4-7. juna Vol. 4, p. 133-134, Beograd 2000.
Z.Todorović, D.Todorović, “Anomalus magnetic momentum of electron”, BPU conference, Veliko Trnovo, Bulgaria,
          Balkan Phys. Letters, 27 No.1 (2000) p.89-93
D.Todorović, “Jedna metoda merenja Thiele-Small parametara elektrodinamičkog zvučnika”, XLIV ETRAN konferencija, Soko Banja 2000.

 

Room Acoustics
D.Todorović, P.Pravica, “Primena softverskog modelovanja zvučnog polja”, XI TELFOR, Sava Centar, Beograd 2003.
D.Todorović, I.Đukić, D.Novković “Dizajn školskog multimedijalnog studija VETŠ – akustički dizajn”, XLVII ETRAN konferencija, Čačak,
          7-10. juna 2004.
D.Todorović, P.Pravica “Akustičko projektovanje pomoću računara”, rad po pozivu, XIX Noise and Vibration konferencija, Niš 14-15. Oct 2004.
D.Todorović, “Ekvalizacija odziva monitorskih zvučnika u tehničkim režijama ”, LIII ETRAN konferencija, Vrnjačka Banja, 15-18. juna 2009.
Draško Mašović, Dejan Todorović, Miomir Mijić, Dragana Šumarac Pavlović, „Relation between the sound level inside a rectangular room
          and on its walls at low frequencies“, EURONOISE 2012, Prague, 10-13 June 2012
Dejan Todorović, Draško Mašović, Miomir Mijić, Dragana Šumarac Pavlović, „Sound Level Difference at Source and Receiver Side of
          Homogenous Partition at Low Frequencies“, EURONOISE 2012, Prague, 10-13 June 2012
M.Lekić, D.Todorović, I.Ristanović, "Uporedna analiza dva algoritma za modelovanje zvučnog polja u prostorijama", LVI ETRAN konferencija,
          Zlatibor, jun 2013.
D.Todorović, M.Mihajlović, I.Ristanović, M.Lekić, „Vreme reverberacije i raspodela zvučnog polja u prostorijama na niskim frekvencijama“,
          XX Telfor, Sava Centar, Beograd, November 2012.
M.Mihajlović, D.Todorović, „Uticaj impulsnog odziva prostorija za reprodukciju na objektivne parametre električne muzike“, XX Telfor,
          Sava Centar, Beograd, November 2012.
D.Todorović, M.Lekić, "Auralization of Sound Insulation", 2nd International Acoustics and Audio Engineering Conference TAKTONS 2013,
          Novi Sad, November 13-16. 2013.

 

Building Acoustics
D.Todorović, I.Đukić, D.Novković “Dizajn školskog multimedijalnog studija VETŠ – akustički dizajn”, XLVII ETRAN konferencija, Čačak,
          7-10. Jun 2004.
Draško Mašović, Dejan Todorović, Miomir Mijić, Dragana Šumarac Pavlović, „Relation between the sound level inside a rectangular room
          and on its walls at low frequencies“, EURONOISE 2012, Prague, 10-13 June 2012
Dejan Todorović, Draško Mašović, Miomir Mijić, Dragana Šumarac Pavlović, „Sound Level Difference at Source and Receiver Side of
          Homogenous Partition at Low Frequencies“, EURONOISE 2012, Prague, 10-13 June 2012
Miomir Mijić, Dragana Šumarac Pavlović, Dejan Todorović, Ana Radivojević, „Sound insulation between dwellings in existing housing stock
          in Serbia“ , EURONOISE 2012, Prague, 10-13 June 2012
D.Todorović, M.Mihajlović, I.Ristanović, M.Lekić, „Vreme reverberacije i raspodela zvučnog polja u prostorijama na niskim frekvencijama“,
          XX Telfor, Sava Centar, Beograd, November 2012.
D.Todorović, M.Lekić, "Auralization of Sound Insulation", 2nd International Acoustics and Audio Engineering Conference TAKTONS 2013,
          Novi Sad, November 13-16. 2013.

 

Noise Control
D.Todorović, P.Pravica, “Primena softverskog modelovanja zvučnog polja”, XI TELFOR, Sava Centar, Beograd 2003.
D.Todorović, “Iskustvo u primeni softvera za modelovanje buke”, XVII TELFOR, Sava Centar, Beograd 2009.
D.Todorović, N.Popović “Analiza faktora buke drumskog saobraćaja na primeru autoputa kroz Beograd”, LIV ETRAN konferencija,
          Banja Vrućica, Teslić, BiH 6-9. juna 2011.
D.Todorović, M.Lekić, "Auralization of Sound Insulation", 2nd International Acoustics and Audio Engineering Conference TAKTONS 2013,
          Novi Sad, Nov 13-16. 2013.

 

Audio
D.Todorović, “Jedna metoda merenja Thiele-Small parametara elektrodinamičkog zvučnika”, XLIV ETRAN konferencija, Soko Banja 2000.
D.Todorović, G.Todorović “Elektrodinamčki zvučnik sa duplim kalemom”, XLV ETRAN konferencija – Akustika, Aranđelovac 2001.
D.Todorović, “Harmonijska izobličenja kod bas refleksa i pasivnog radijatora”, XLVI ETRAN konferencija, Banja Vrućica, Teslić, BiH 2002.
I.Đukić, D.Todorović, M.Mijić, “Alternativne metode generisanja zvuka I – Elektroakustički pretvarači sa direktnim dejstvom”, X TELFOR,
          Sava Centar, Beograd 2002.
D.Todorović, I.Đukić, M.Mijić, “Alternativne metode generisanja zvuka II – Elektroakustički pretvarači sa indirektnim dejstvom”, X TELFOR,
          Sava Centar, Beograd 2002.
D.Todorović, I.Đukić, M.Mijić, “Alternativne metode generisanja zvuka”, Internacionalni časopis Nauka, tehnika, bezbednost, Beograd 2003.
D.Novković, I.Đukić, D.Todorović “Dizajn školskog multimedijalnog studija VETŠ – opremanje studija”, XLVII ETRAN konferencija,
          Čačak, 7-10. juna 2004.
I.Đukić, D.Todorović, “The Influence of Impulse Response Length and Transition Band Width of Magnitude Complementary Loudspeaker
          Crossover on Perceived Sound Quality”, 120th AES Convention Paris may 20-23, 2006.
I.Salom, D.Todorović, Lj.Milić, „The Influence of Impulse Response Length and Transition Bandwidth of Magnitude Complementary Crossovers
          on Perceived Sound Quality“, J. Audio Eng. Soc., Vol. 56, No. 11, 2007 November
M.Cvijović, D.Todorović, “Objektivna analiza jedne hardverske realizacije algoritama za prenos audio signala ISDN linijom”, XV TELFOR,
          Sava Centar, Beograd 2007.
D.Todorović, “Ekvalizacija odziva monitorskih zvučnika u tehničkim režijama ”, LIII ETRAN konferencija, Vrnjačka Banja, 15-18. juna 2009.
D.Todorović,  M.Cvijović “Analiza glasnosti emitovanog programa Radio Beograda tokom 24 sata”, LIII ETRAN konferencija, Donji Milanovac,
          7-11. juna 2010.
M.Cvijović, D.Todorović  “Analiza audio signala I programa RTS-a primenom dva algoritma za odredjivanje glasnosti”, LIII ETRAN konferencija,
          Donji Milanovac, 7-11. juna 2010.
M.Mihajlović, D.Todorović, I.Salom “Analysis of Parameters of the Speech Signal Loudness of Professional Television Announcers”,
          130th AES Convention London may 13-16, 2011.
M.Cvijović, D.Todorović  “Loudness krest faktor signala govora ”, LIV ETRAN konferencija, Banja Vrućica, Teslić, BiH 6-9. juna 2011.
M.Mihajlović, D.Todorović, I.Salom  “Speech Signal Loudness of Professional Television Announcers ”, Forum Acusticum 2011,
          Aalborg Denmark, 27. June - 1. July 2011.
M.Mihajlović, D.Todorović „Deskriptori glasnosti različitih programskih materijala“, Prva međunarodna konferencija TAKTONS 2011,
          Novi Sad, 11-12.11.2011.
D.Todorović, M.Mihajlović, „Softver za monitoring glasnosti“, Prva međunarodna konferencija TAKTONS 2011, Novi Sad, 11-12.11.2011.
M.Mihajlović, D.Todorović „Normalizacija glasnosti programskih materijala“, XIX TELFOR, Sava Centar, Beograd, 22-24. November 2011.
M.Mihajlović, D.Todorović, „Uticaj impulsnog odziva prostorija za reprodukciju na objektivne parametre električne muzike“, XX Telfor,
          Sava Centar, Beograd, November 2012.
D.Todorović, I.Salom, Đ.Jovanović, A.Matković, M.Milićević, "Prospects of Graphene in Acoustics and Audio-Technology",
          2nd International Acoustics and Audio Engineering Conference TAKTONS 2013, Novi Sad, November 13-16. 2013.
D.Todorovic, I.Salom, Dj.Jovanovic, A.Matkovic, M.Milicevic, M.Radosavljevic, „Graphene Microphone“, 136th AES Convention, Berlin,
          April 26-29, 2014.

 

Other Topics
Z.Todorović, D.Todorović, “Anomalus magnetic momentum of electron”, BPU conference, Veliko Trnovo, Bulgaria, Balkan Phys. Letters,
          27 No.1 (2000) p.89-93
Z.Todorović, D.Todorović, “Izračunavanje anomalnog magnetskog momenta elektrona”, XLIV ETRAN konferencija, Soko Banja, 4-7. juna
          Vol. 4, p. 133-134, Beograd 2000.
I.Đukić, D.Todorović, M.Mijić, “Alternativne metode generisanja zvuka I – Elektroakustički pretvarači sa direktnim dejstvom”, X TELFOR,
          Sava Centar, Beograd 2002.
D.Todorović, I.Đukić, M.Mijić, “Alternativne metode generisanja zvuka II – Elektroakustički pretvarači sa indirektnim dejstvom”, X TELFOR,
          Sava Centar, Beograd 2002.
D.Todorović, “Spektralna analiza srpskog tradicionalnog pevanja na bas”, XLVII ETRAN konferencija, Herceg Novi, 2-6. juna 2003.
D.Todorović, I.Đukić, M.Mijić, “Alternativne metode generisanja zvuka”, Internacionalni časopis Nauka, tehnika, bezbednost, Beograd 2003.
D.Todorović, “Uticaj pokrivača glave na usmerenost govornika”, XLIX ETRAN konferencija, Budva, 12-17. juna 2005.
M.Cvijović, D.Todorović, “Promene u zvuku hora u zavisnosti od broja pevača”, LI ETRAN konferencija, Herceg Novi, 4-8. juna 2007.
D.Todorović, “Effect of Head Covers on Directivity Pattern of the Artifical Head”, Acoustics’08 Paris,  30 June–4 July 2008.
S.Krstić, D.Todorović, M.Milošević, "Merenje i analiza karakteristika usmerenosti frule", LVI ETRAN konferencija, Zlatibor, jun 2013.
M.Mihajlović, D.Todorović, „Uticaj impulsnog odziva prostorija za reprodukciju na objektivne parametre električne muzike“, XX Telfor,
          Sava Centar, Beograd, November 2012.
I.Salom, D.Todorović, V.Čelebić, J.Gajica, M.Mijić, „Analysis of Acoustic Wave Propagation in Laboratory Model of Instrument Transformer“,
          XXI Telfor, Sava Centar, Beograd, November 2013.
D.Todorović, I.Salom, Đ.Jovanović, A.Matković, M.Milićević, "Prospects of Graphene in Acoustics and Audio-Technology",
          2nd International Acoustics and Audio Engineering Conference TAKTONS 2013, Novi Sad, November 13-16. 2013.
I.Salom, M.Mijić, D.Todorović, V.Čelebić, J.Gajica, „Acoustic Wave Propagation in Instrument Transformer - Simulation and Measurement
          Results Analysis“, 2nd International Acoustics and Audio Engineering Conference TAKTONS 2013, Novi Sad, November 13-16. 2013.
D.Todorovic, I.Salom, Dj.Jovanovic, A.Matkovic, M.Milicevic, M.Radosavljevic, „Graphene Microphone“, 136th AES Convention, Berlin,
          April 26-29, 2014.