Dirigent Acoustics je ekskluzivni distributer i partner SoundPLAN-a u Srbiji, Bugarskoj, Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Crnoj Gori. Dirigent Acoustics, kao vodeća firma za zvučnu zaštitu u regionu, takođe razvija specijalizovane softvere za akustiku i zvučnu zaštitu.

 

 SoundPLAN

 

SoundPLAN® je jedan od prvih softvera za modelovanje buke u životnoj i radnoj sredini, pojavio se na tržištu 1986. godine. Zahvaljujući činjenici da je zahvaljujući svom kvalitetu, jednostavnosti interfejsa i pouzdanosti postao veoma popularan u celom svetu, internacionalno sedište je osnovano 1999. godine. Softver služi ekspertima u oblasti zaštite od buke u životnoj i radnoj sredini, kako bi, na osnovu standardizovanih modela propagacije zvuka, napravio proračun propagacije zvuka u životnoj i radnoj sredini. Zvuk se prostire kroz sredinu u skladu sa zakonima fizike, od raznovrsnih izvora (tačkasti, linijski, površinskih i specifičnih geometrija) preko terena koji ima svoje karakteristike, reflektuje od površina, delom i apsorbuje i dolazi do svake tačke u prostoru. Ovo, ni malo jednostavno prostiranje zvuka kroz prostor ispunjen objektima, je stalni predmet analize stručnjaka iz oblasti akustike u celom svetu. Složenost problema uslovljava primenu algoritamskih modela i sve standardizovane modele SoundPLAN implementira u svom koru na najefikasniji i najpristupačniji način. Upravo zbog velike pouzdanosti i najboljeg intefejsa SoundPLAN je omiljen među korisnicima širom sveta.

 

 

 

 Knauf Sound Insulation

Knauf Sound Insulation (KSI) je progam razvijen prvobitno u saradnji sa KnaufInsulation i Knauf-om u Srbiji, Bugarskoj i Makedoniji. Trenutno se program razvija za potrebe tržišta u Grčkoj, a u toku su pregovori za realizaciju programa Knauf Sound Insulation za tržišta Nemačke, Slovenije, Rumunije, Crne Gore i Albanije. Knauf Sound Insulation je program u potpunosti zasnovan na standardima, algoritmi za proračun su usklađeni sa EN12354 serijom standarda, ocena zvučne izolacije je u skladu sa ISO 717 serijom standarda, a kriterijumi su u svemu usklađeni sa lokalnom regulativom. Program ima intuitivan i korisnički orijentisan i veoma je pogodan kako za akustičke konsultante, tako i za projektante koji se prvi put sreću sa ovim problemom. Iz tog razloga, program Knauf Sound Insulation ima i modul za auralizaciju zvučne izolacije, koji ima za cilj da običnim ljudima približe efekte zvučne izolacije. Program Knauf Sound Insulation je u osnovnoj verziji besplatan, a biblioteka sklopova i materijala se stalno povećava i trenutno broji oko 300 materijala i konstrukcija zidova, fasada, međuspratnih konstrukcija, obloga zidova, plivajućih podova, vrata i prozora.

 

Aktuelna je verzija 1.1 softvera i moguće je preuzimanje klikom na sliku glavnog ekrana programa Knauf Sound Insulation.

Kontakt

DIRIGENT ACOUSTICS DOO

Addresa: Mažuranićeva 29/9

11000 Beograd, Srbija

T: +381 11 28 50 601

M: +381 63 278 841

info@dirigent-acoustics.co.rs