Dirigent Acoustics je 2007. godine osnovao Mr Dejan Todorović, dipl.inž.el. nakon višegodišnjeg iskustva u oblasti akustike, zaštite od buke i audio-tehnologija. Od tog trenutka, Dirigent Acoustics raste u vodeću kompaniju za akustički i audio konsalting u regionu i svetski poznat brend i autoritet u akustici, zaštiti od buke i vibracija, zvučnoj zaštiti i audio-tehnologijama.

Naša misija je da pružimo ekspertsku pomoć organima upravljanja, investitorima, projektnim biroima i svim drugim činiocima koji se sreću sa problemima akustičkog komfora, zaštite od buke, zvučne izolacije ili imaju potrebu da implementiraju optimalni audio sistem u širokom spektru aplikacija. To znači da smo u mogućnosti da odgovorimo na izazov modernog života i utičemo na poboljšanje kvaliteta života običnih ljudi, ali i da preuzmemo odgovornost za pronalaženje ultimativnih rešenja u domenu naše ekspertize.

Dejan Todorović

Dejan Z. Todorović diplomirao je (5 godina studija) a potom i završio master studije (2 godine studija), na Univerzitetu u Beogradu. Od 2000. do 2002. radio je u Akustičkoj laboratoriji Instituta IMS u Beogradu, gde se bavio akustičkim merenjima i istraživanjima kontrole buke. 2002. godine, kao asistent pridružio se Odseku za audio i video tehnologije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Od 2001. do 2004. godine bio je i vanredni profesor u Akustičkoj laboratoriji Elektrotehničkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Devet godina je bio zaposlen u RTS - Radio Beograd, kao šef odseka inženjera sistema. Od 2006. do 2012. godine angažovan je kao stručni konsultant za problem buke Instituta za javno zdravlje Beograda. Osnivač je i vlasnik kompanije Dirigent Acoustics i trenutno je zainteresovan za sintezu talasnih polja i implementaciju nanotehnologija u tehnologijama pretvarača. Gdin Todorović je autor više od 40 naučnih radova i nekoliko udžbenika iz oblasti akustike. Autor je mnogih projekata za audio, akustiku i buku. Osnivač je i organizator dvogodišnje međunarodne konferencije TAKTONS (2011, 2013) i predsednik je Srpske AES sekcije.

 Milica Lekić

Milica Lekić je rođena 1989. u Požarevcu. Završila je osnovne (2008. – 2012.) i master studije (2012. – 2014.) na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, odsek za Telekomunikacije, smer Audio i video tehnologije. Po završetku osnovnih studija, od 2012. godine je obavljala stručnu praksu u Radio Beogradu, a zatim je i zaposlena kao inženjer za audio tehnologije u Tehnici Radio Beograda. Tokom rada u Radio Beogradu učestvovala je u projektovanju, izradi tehničke dokumentacije, realizaciji, montaži i puštanju u rad digitalnog mastera Radio Beograda. Vršila je koordinaciju i kontrolu tima za montažu opreme. Od septembra 2015. godine je sa ponosom predstavljamo kao novog mladog člana našeg tima.

Tamara Vuković

Tamara Vuković je rođena 1992. godine u Beogradu. Osnovne akademske studije (2011. - 2014.) završila je na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je 2016. godine i diplomirala i stekla zvanje Master inženjera Arhitekture na smeru Arhitektura, usmerenje Urbanizam. Od 2015. godine radi kao saradnik u nastavi na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na studijskim programima Osnovnih i Master akademskih studija. Profesionalni angažman usmerila je na arhitektonsko-urbanističko projektovanje i prostorno planiranje. Učestvovala je kao saradnik i autor u izradi regulacionih planova („Regulacioni plan UKC Banja Luka, 2017.), arhitektonskih konkursa i arhitektonsko-urbanističkih projekata. Februara 2017. godine započela je saradnju sa Studiom „Cubex“. Pored sticanja iskustva u projektantskoj i planerskoj praksi, bavi se i istraživačkim radom. Od februara 2018. godine najnoviji je član tima „Dirigent Acoustics“.

Petar Pravica

Petar Pravica je redovni profesor na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Rođen je 1931. godine u Novom Sadu, a završio osnovne, master i doktorske studije na Tehničkoj akustici na Univerzitetu u Beogradu 1972. godine. Tokom nastavne karijere držao je časove u oblasti Audio tehnologije, Elektroakustike,Kontrole šuma i vibracija i Električnih Merenja. Bio je gostujući profesor na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu i Prištini, Elektronskom fakultetu u Nišu i Elektrotehničkom fakultetu u Banjoj Luci. Bio je načelnik Odeljenja i, u dva mandata, dekan Elektrotehničkog fakulteta i potpredsjednik Univerziteta u Beogradu. Njegova istraživačka aktivnost bila je u oblasti fiziološke akustike, kontrole buke i vibracija, elektroakustike i audio tehnologije. Objavio je više od 110 radova u stručnim časopisima i četiri univerzitetska udžbenika. Bio je autor više od 30 projekata u akustičnoj sobi i kontroli buke širom sveta. Bio je član FASE-a, ICA, a osam godina je bio sa uredničkim odborom Applied Acoustics Journal u Londonu. Bio je organizator 13. ICA Svetskog akustičnog kongresa 1989. godine u Beogradu, sa prisustvom više od 900 profesionalaca iz celog sveta..

ANGAŽOVANJE SPOLJNIH SARADNIKA

Po potrebi, Dirigent Acoustics dodatno angažuje profesionalace. Naš adresar sadrži listu partnerskih kompanija i brojnih doktorskih, magistarskih, BSc i iskusnih tehničara koji su spremni da se bave najkompleksnijim zadacima u oblasti akustike, audio i buke, naprednog programiranja, dizajna video sistema, mehaničkog dizajna, arhitektonskog dizajna, itd.

 

Kontakt

DIRIGENT ACOUSTICS DOO

Addresa: Mažuranićeva 29/9

11000 Beograd, Srbija

T: +381 11 28 50 601

M: +381 63 278 841

info@dirigent-acoustics.co.rs